servis bele tehnike Dado Servis Subotica

Klimatizacija jednog celog objekta u Beogradu Zemun polje b.b.


Realizovano: Maj 2007.

primeri klimatizacija

primeri klimatizacija

Prizemlje

Unutrašnje jedunice: 4kom. Mod. Ms 07ah

Spoljna jedinica: mod. Fm 25a
u režimu hlađenja obezbeđuje min.: 1.35kw max.: 8,44 kw
u režimu grejanja obezbeđuje min.: 1.41kw max.: 9,38 kw
potrošnja energije za prizemlje u režimu hladjenja: min. : 0.49kw max.: 2.97 kw
potrošnja energije za prizemlje u režimu grejanja min.: 0.63kw max.: 3.07 kw

Sprat
Unutrašnje jedinice:
2 kom. Mod. Mc07ah
1 kom. Mod. Ma09ah
1 kom. Mod. Ms112ah

Spoljna jedinica: 1kom. Mod. Fm 30ah
u režimu hlađenja obezbeđuje min.:1.35kw max.:10.55 kw
u režimu grejanja obezbeđuje min.: 1.41kw max.: 12.01 kw

potrošnja energije za prizemlje u režimu hladjenja: min. : 0.49kw max.:3.58 kw
potrošnja energije za prizemlje u režimu grejanja min.: 0.70kw max.: 4.01 kw

Min i max vrednosti su u zavisnosti od učestalosti provetravanja, izolacije zidova,tavanice i dihtovanja vrata i prozora.

Obavezno uzeti u obzir da pri konstantnoj temperaturi (bez provetravanja) potrošnja opada i do 44%.
Zagađeni vazduh se jonizuje i filtrira neo plazma pečistačem.