LG rekuperatori

Kroz sistem cevi zagadeni vazduh svojom temperaturom koriguje temperaturu ulaznog svežeg vazduha do 65% željene temperature prostorije.